Onze leestips voor de maand januari

Het internet overspoelt u dagelijks met nieuws die uw business aangaat. Het is bijna onmogelijk om het bij te houden. Het is daarom dat wij het internet monitoren op relevante berichten. In deze leestips januari delen wij met u de online artikelen die onze aandacht trokken.

Deze maanden vielen ons de volgende artikelen extra op:

Belastingwijziging grensarbeiders: Snel beantwoordt vragen

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het bericht ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’.

Lees verder…

Bestuurder die van kale kip veren plukt, is aansprakelijk

Als een bestuurder een hoge managementvergoeding vraagt van een B.V. in een slechte financiële positie, riskeert hij een aansprakelijkstelling als die B.V. haar belastingschulden niet betaalt. Volgens een onlangs gepubliceerde uitspraak van Hof Amsterdam is een maandelijkse vergoeding van € 45.000 in zo’n geval te hoog.

Lees verder…

Aftrek werknemersbonus bij vervullen opschortende voorwaarde

Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat goed koopmanszaak toestaat dat een bedrijf de lasten van het toekennen van werknemersbonussen aftrekt wanneer de werknemers deze opties kunnen vorderen. Dit moment kan zich voordoen als een opschortende voorwaarde is vervuld.

Lees verder…

Terugbetaling voorfinanciering is geen vergoeding

Het om niet in beheer en gebruik geven van een onroerende zaak is geen economische activiteit. Deze situatie levert daarom geen recht op aftrek van btw als voorbelasting op. Dit probleem kan men volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet oplossen door een vergoeding te bedingen die feitelijk alleen bestaat uit het terugbetalen van de voorfinanciering.

Lees verder…

Geen kwantitatieve eisen aan ondernemerschap voor FE OB

Verricht een stichting voor 1% economische btw-vrijgestelde activiteiten? Dan is zij hierdoor ondernemer voor de omzetbelasting en kan zij deel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting.

Lees verder…

Enkele aandachtspunten bij cafetariaregelingen in 2018

Bij veel werkgevers en werknemers bestaat de behoefte om een cafetariaregeling overeen te komen. In de publieke sector komen cafetariaregelingen vaak voor in de vorm van een individueel keuzebudget. Bij een cafetariaregeling kunnen een werkgever en een werknemer overeenkomen dat de werknemer een belast beloningsbestanddeel omruilt tegen een vorm van loon, waarbij hij geen of minder belasting betaalt.

Lees verder…

Geen sociale verzekering in woonland bij weinig arbeid daar

Woont iemand in België en verricht hij ongeveer 6,5% van zijn arbeidstijd in zijn woonland België en zijn resterende arbeidstijd in Nederland, zonder dat dit vooraf expliciet met zijn in Nederland gevestigde werkgever overeen is gekomen? Dan is geen sprake van ‘werkzaamheden in loondienst plegen te verrichten in twee lidstaten.’ De werknemer is alleen in Nederland sociaal verzekerd.

Lees verder…

Wij adviseren u graag

Roept één van de bovenstaande onderwerpen vragen bij u op? Heeft u misschien wel andere vragen? Bel ons gerust (+31 (0) 20 2402132) en wij zijn u graag van dienst.

Team PFPC Global

Neem contact op

8 + 10 =