Wat wij doen

Projectfinanciering

Projectfinanciering

Projectfinanciering vereist bekendheid met diverse financiële instrumenten. Onze opdrachtgevers hebben wereldwijd te maken met veranderingen van de financiering van hun projecten. De traditionele route van langlopende bankschulden is in sommige markten nog steeds beschikbaar, maar vaak slechts op beperkte schaal. Door strengere bancaire regelgeving is het de vraag of de bancaire projectfinanciering kan de enige vorm van financiering blijft als het aantal projecten van onze klanten aanzienlijk wordt uitgebreid. Ook heeft dit fiscale gevolgen.

Bronbelasting op rente is een voorbeeld, omdat de fiscale behandeling vaak niet gelijk is aan bank- en obligatiefinanciering. In sommige landen wordt op de rente die aan buitenlandse banken wordt betaald, geen bronbelasting geheven, maar rente betaald aan buitenlandse obligatiehouders die niet als “financiële instellingen” kunnen worden aangemerkt, geldt een tarief van 10%.

PFPC helpt u bij het uitzetten van een evenwichtig fiscaal- en financieringsbeleid.

Neem contact op

9 + 9 =