Wat wij doen

Intellectueel eigendom en royalties

Intellectueel eigendom en royalties

Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en beheren van verschillende soorten intellectueel eigendomsstructuren in diverse branches en landen. De expertise van PFPC omvat het volgende:

  • IP-registratie: auteursrecht, octrooi-, model- en merkbescherming (communautaire merkregistratie (CTM), Europese octrooiregistratie en registratie buiten Europa)
  • IP-portfoliobeheer en evaluatiediensten (“IP-audit”)
  • Efficiënte structuren voor de ontwikkeling, overdracht en/of verwerving van intellectuele-eigendomsrechten
  • IP migratie door gebruik te maken van kostendelingsovereenkomsten en IP transfer-overeenkomsten
  • Multi-jurisdictionele monitoring van intellectuele-eigendomsrechten
  • Zorgen voor (belasting)efficiënte royaltystromen
  • Naleving en administratie
  • Monitoring van verrekenprijzen
  • Begeleiden Advanced Pricing Agreements (APA’ s) en Advanced Tax Agreements (ATR’ s) met de Nederlandse belastingautoriteiten

Neem contac op

12 + 10 =