Wat wij doen

Bedrijfsherstructurering

Bedrijfsherstructurering

Onze fiscale expertise omvat herstructurering van ondernemingen en activiteiten. Tevens begeleiden wij u bij het herstructureren van het eigen- en vreemd vermogen, fusie, splitsing, omzetting en overname.

Om te voorkomen dat uw bedrijf in financiële of andere problemen dreigt te komen, is het essentieel om dit tijdig voor te zijn. In een dergelijke periode is de informatie die aan investeerders en financiers wordt verstrekt zeer belangrijk.

Herstructurering van uw bedrijf kan de levensvatbaarheid waarborgen en de duurzaamheid van uw bedrijf verbeteren. PFPC laat u zien hoe u dit kunt bereiken door u te helpen realistische en pragmatische plannen te ontwikkelen en onderhandelingen bij te staan met stakeholders. Onze uitgebreide ervaring met complexe situaties kan u ten goede komen.

PFPC begeleidt bedrijven, haar investeerders en andere belanghebbenden van deze bedrijven. Onze diensten omvatten onder meer:

  • Financiële herstructurering
  • Fiscale en juridische herstructurering
  • Operationele herstructurering van werknemers

Neem contact op

9 + 5 =